O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Jak to się robi: czynności i polecenia

Rozdział ten poświęcony jest „czasownikowym” funkcjom interfejsu. Na wcześniejszych stronach była mowa o ogólnej strukturze, przepływie wzroku, układzie graficznym i „rzeczownikach”, czyli oknach, tekście, linkach oraz statycznych elementach stron. W Rozdział 7. o rzeczownikach będzie jeszcze więcej, a w Rozdział 8. zajmiemy się standardowymi (oraz kilkoma mniej typowymi) kontrolkami i widgetami, tj. obiektami pozwalającymi użytkownikom podawać informacje i wybierać stany interfejsu, które jednak same nie robią zbyt wiele.

Opowiem tu zatem o przyciskach i menu.

Brzmi porywająco, czyż nie? Chyba nieszczególnie. Interfejsy komputerowe wykorzystywały paski menu już w pierwszym komputerze Macintosh, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required