O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Tabele

W TYM ROZDZIALE

  • Jak używać tabel

  • Podstawowa struktura tabeli

  • Znaczenie nagłówków

  • Scalanie wierszy i kolumn

  • Dopełnienie oraz odstępy

  • Dostępność tabel

Zanim zajmiemy się znacznikami służącymi do definiowania tabel, warto podsumować to, o czym już mówiliśmy, a jest tego całkiem sporo. Wiesz już, jak ustala się podstawową strukturę dokumentu HTML, jak oznacza się tekst, by nadać mu znaczenie oraz strukturę, jak tworzy się odsyłacze oraz jak do strony dodaje się grafikę. To tak naprawdę większość informacji, które trzeba znać, żeby zbudować prostą stronę internetową.

W tym i kolejnym rozdziale (Rozdział 9) znajdziesz opis znaczników stosowanych do specyficznej zawartości, które niekoniecznie od razu Ci się przydadzą. Jeśli już się niecierpliwisz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required