O'Reilly logo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po HTML5, CSS3 i grafice. Wydanie IV by Jennifer Niederst Robbins

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Model pojemnika (dopełnienie, obramowanie, marginesy)

W TYM ROZDZIALE

  • Komponenty pojemnika elementu

  • Wyznaczanie wymiarów pojemnika

  • Dodawanie dopełnienia wokół zawartości elementu

  • Dodawanie obramowania

  • Dodawanie marginesów

  • Przypisywanie ról związanych z wyświetlaniem

  • Dodawanie cienia

W Rozdział 11, wprowadziłam pojęcie modelu pojemnika (ang. box model) jako jednej z głównych koncepcji kaskadowych arkuszy stylów. Zgodnie z modelem pojemnika każdy element dokumentu generuje pojemnik, do którego można zastosować takie właściwości, jak szerokość, wysokość, dopełnienie, obramowanie oraz marginesy. Prawdopodobnie dzięki dodawaniu tła do elementów każdy podświadomie już czuje, jak działają pojemniki elementów. W tym rozdziale zostaną zatem omówione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required