O'Reilly logo

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V by Mark Lutz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Moduł sys

Moduł sys zawiera narzędzia związane z interpreterem — konstrukcje dotyczące interpretera albo jego procesu zarówno w Pythonie 3.X, jak i 2.X. Oprócz tego daje dostęp do pewnych komponentów środowiskowych, takich jak wiersz polecenia, standardowe strumienie itp. Więcej informacji na temat narzędzi związanych z procesami można znaleźć w opisie modułu os w punkcie „Moduł systemowy os”.

sys.argv

Lista łańcuchów znaków użytych w wierszu polecenia: [nazwa_skryptu, argumenty...]. Podobnie jak w przypadku tablicy argv w języku C, element argv[0] oznacza nazwę pliku skryptu (ewentualnie z pełną ścieżką); łańcuch '-c' dla opcji wiersza polecenia -c; nazwę ścieżki modułu dla opcji -m; ciąg '-' dla opcji ; a pusty łańcuch znaków, jeśli nie przekazano ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required