O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. SOA — zaczynamy

SOA, czyli Service Oriented Architecture„Architektura zorientowana na usługi” — jest obecnie terminem tyleż modnym, co często mylonym i używanym w niewłaściwym znaczeniu, szczególnie w erze Web 2.0 i usług webowych. Wielu moim znajomym wydaje się jedynie, iż tworzone przez nich aplikacje posiadają architekturę SOA, i vice versa — wiele rozwiązań ad hoc, dedykowanych skalowaniu aplikacji, posiada wszystkie cechy SOA, co ich autorzy nie zawsze sobie uświadamiają — „I to jest to, co nazywają SOA? Przecież to proste...”.

Jednym z powodów, dla którego dogłębna znajomość architektury SOA nie jest powszechna wśród programistów, jest fakt, iż prawdziwa potrzeba sięgnięcia po płynące z niej pożytki pojawia się dość późno ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required