O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Sterowanie sprzętem elektronicznym

9.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale zostanie poruszona problematyka sterowania elektroniką za pośrednictwem złącza GPIO znajdującego się na płytce Raspberry Pi.

W większości receptur korzystam z płytki prototypowej niewymagającej wykonywania połączeń lutowniczych oraz z dwóch rodzajów przewodów połączeniowych. W przypadku pierwszych jedne końce przewodów zostały wyposażone w końcówkę męską, a drugie w żeńską, zaś drugie są obustronnie wyposażone w końcówki męskie (zobacz „8.10. Łączenie Raspberry Pi z płytką prototypową za pomocą przewodów połączeniowych”).

9.1. Podłączanie diody LED

Problem

Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób możesz podłączyć diodę LED do swojego Raspberry Pi.

Rozwiązanie

Do jednego ze styków ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required