Rozdział 8. Rola mediów społecznościowych i danych użytkowników w generowaniu wyników wyszukiwania

Wyszukiwarki nieustannie pracują nad poprawą trafności wyników wyszukiwania. Polega to na dopasowaniu wagi i mieszaniu różnych typów sygnałów rankingowych, z których korzystają, lub wdrożeniu nowych czynników w algorytmach. Co jakiś czas jednak zmieniają się sposoby użycia tych sygnałów. Są powody, by przypuszczać, że od 2010 roku wyszukiwarki przyznają coraz więcej wagi źródłom społecznym. W grudniu 2010 roku Google i Bing potwierdziły to w odpowiedzi na zapytania redaktora portalu SearchEngineLand.com Danny’ego Sullivana[1].

Od tamtej pory sposób traktowania sygnałów społecznościowych przez wyszukiwarki znacząco się zmienił i wydaje się, że aktualnie ...

Get SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.