Rozdział 14. Zarządzanie incydentami

Autor: Andrew Stribblehill[1]
Redakcja: Kavita Guliani

Skuteczne zarządzanie incydentami jest niezbędne do ograniczenia szkód spowodowanych przez problemy i jak najszybszego przywrócenia normalnego działania systemów. Jeśli wcześniej nie przećwiczyłeś reakcji na potencjalne awarie, w praktyce grozi Ci zignorowanie opartego na zasadach zarządzania incydentem.

W tym rozdziale przedstawiamy problem, który wymknął się spod kontroli z powodu doraźnie opracowanych praktyk zarządzania incydentami. Omawiamy też właściwie kontrolowane zarządzanie incydentami i pokazujemy, co stałoby się z tym samym problemem w tym modelu.

Niezarządzane incydenty

Postaw się na miejscu Marii, inżyniera dyżurnego firmy. Jest czwartek, ...

Get Site Reliability Engineering now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.