O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Zanim przystąpimy do projektowania i kodowania naszych przykładów, musimy zrobić krok wstecz i zdefiniować najważniejsze terminy. Warto się zastanowić, jaki jest cel naszych rozważań i czym ten cel się różni od tego, co robiliśmy do tej pory. Czytelnicy, którzy budowali już jakieś aplikacje internetowe, mogą pominąć kolejny rozdział, ponieważ prezentowany tam materiał będzie obejmował wiedzę podstawową. Z drugiej strony, czytelnicy zainteresowani ogólnym kontekstem naszych rozważań koniecznie powinni się zapoznać także ze wspomnianym Rozdział 2.

Czym jest aplikacja internetowa?

Większość czytelników tej książki najprawdopodobniej doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czym jest aplikacja internetowa, co wcale nie oznacza, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required