O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Czaszki z białej czekolady na tackach z tworzywa PLA

Drukowanie form do odlewania czekoladek

Autor tekstu: Anna Kaziunas France

Co roku w Halloween przygotowuję smakołyki, aby je rozdawać. Przebieram się i ruszam w drogę, częstując każdego, kogo napotkam. Jest to takie moje „cukierek albo psikus” na opak. W październiku 2012 roku zabrałam się do tego inaczej niż zwykle — najpierw za pomocą drukarki 3D wykonałam skrzynkę formierską i specjalne tacki do pakowania gotowych czekoladek, następnie z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością sporządziłam formę i na koniec zrobiłam czekoladowe odlewy (patrz Rysunek 21-1).

Czaszki odlane z białej czekolady
Rysunek 21-1. Czaszki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required