Wyszukiwanie a zachowanie konsumentów

Twórcy wyszukiwarek internetowych inwestują pokaźne zasoby, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z ich produktu, co pozwala im skonstruować lepsze (tj. szybsze, wygodniejsze, bardziej dokładne) wyniki wyszukiwania. Z punktu widzenia właścicieli witryn informacja o sposobie używania wyszukiwarek jest przydatna do poprawienia funkcjonowania strony oraz zwiększenia jej kompatybilności z samą wyszukiwarką.

Dane z witryny comScore dostarczają ciekawych spostrzeżeń na temat obiektów zainteresowań użytkowników. Tabela 1-4 przedstawia ocenę kategorii wyszukiwań w Internecie na podstawie informacji z witryny comScore z sierpnia 2011 roku.

Tabela 1-4. Wyszukiwania ze względu na segment rynku

Nazwa kategorii

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.