O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Śledzenie wzrokiem: w jaki sposób użytkownicy widzą wyniki wyszukiwania

Organizacje badawcze Enquiro (http://enquiro.com/), Eyetools (http://eyetools.com/) oraz Didit (http://www.didit.com/) przeprowadziły testy map ciepła na użytkownikach wyszukiwarek internetowych (http://www.enquiro.com/research/eyetrackingreport.asp). Badanie te zwróciły fascynujące rezultaty związane z tym, co użytkownicy widzą i gdzie skupiają swoją uwagę, korzystając z przeglądarek. Rysunek 1-8 przedstawia mapę ciepła, która ukazuje test przeprowadzony na wyszukiwarce Google. Kolorowe miejsca wskazują, że użytkownicy spędzili najwięcej czasu, patrząc na obszar po lewej górnej stronie ekranu, tam gdzie kolory są najbardziej jaskrawe.

Rysunek 1-8. Wyniki badań nad śledzeniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required