Rozdział 2. Podstawy posługiwania się wyszukiwarkami

WTYM ROZDZIALE ZAPOZNASZ SIĘ ZE SPOSOBEM działania wyszukiwarek internetowych. Opanowanie podstaw jest bardzo ważne do zrozumienia rzemiosła specjalisty SEO.

Jak zademonstrowaliśmy w Rozdział 1., ludzie przyzwyczaili się do uzyskiwania niemal natychmiastowych odpowiedzi po przesłaniu zapytania. W Rozdział 1. podaliśmy, jak wielka jest liczba żądań (więcej niż 6000 na sekundę), a z raportu Google z 2008 roku wynika, że wyszukiwarka tej firmy miała dostęp do około 1 miliarda stron w sieci (http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html). Niewykluczone, że liczba ta jest zaledwie ułamkiem obecnej wartości, jako że sieć wciąż rozszerza się z niewiarygodną prędkością.

U podstaw złożonego ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.