O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przeprowadzanie audytu już istniejącej witryny w celu zidentyfikowania problemów SEO

Przeprowadzanie audytu już istniejącej witryny jest jednym z najważniejszych obowiązków specjalisty SEO. SEO jest względnie nową dziedziną i wiele ograniczeń robotów indeksujących wyszukiwarek nie jest do końca znanych. Dodatkowo wielu webdeweloperów ma bardzo mgliste pojęcie o praktykach SEO. Co gorsza, część z nich odmawia stosowania się do reguł pozycjonowania lub przyzwyczaiła się do błędnych praktyk SEO. Dotyczy to twórców witryn wyposażonych we własny system CMS — jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie audytu witryny natkniesz się na problemy.

Elementy audytu

Jak przekonasz się, czytając Rozdział 6., Twoja witryna musi być solidnym fundamentem Twoich wysiłków ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required