O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Tworzenie witryny przyjaznej SEO

Wtym rozdziale zajmiemy się analizą elementów, które w sumie decydują o przystępności serwisu. Udostępnienie Twoich treści przeglądarkom jest pierwszym krokiem na drodze do pozycjonowania witryny. Gdy już wyszukiwarka znajdzie Twoje treści, określi ich pozycję na stronie wyników wyszukiwania.

Jak wiesz z Rozdział 2., roboty indeksujące są po prostu programami, z czym wiążą się ich wady i zalety. Twórcy witryn powinni dostosować je do działania tych programów, wykorzystując mocne strony i ograniczając wpływ wad tych aplikacji. Jeśli im się to powiedzie, zrobią wielki krok na drodze do udanej kampanii SEO.

Przygotowanie przyjaznej pod względem SEO architektury witryny wymaga uważnego przemyślenia, planowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required