O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Identyfikowanie głównych konkurentów

Zidentyfikowanie konkurentów jest fundamentalnym elementem w tworzeniu strategii SEO. Warto wiedzieć, z kim będziesz walczył o najwyższą pozycję rankingową. Często zdarza się, że z pozoru najsłabsi gracze będą bić się z Tobą do upadłego. Wróćmy do omówionych wcześniej wyników wyszukiwania dla hasła credit cards w Google (Rysunek 4-1). Żaden z najważniejszych dostawców kart — Visa, MasterCard, American Express i Discover Card — nie osiągnął pierwszego miejsca na stronie wynikowej.

Rankingi są zdominowane przez witryny kontrahentów. Takie witryny używają zwykle bardzo wymyślnych technik SEO i mogą być przy tym najmniej restrykcyjne w przestrzeganiu ograniczeń nakładanych przez wyszukiwarki.

Dwa przykłady spamu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required