O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Problemy z systemami zarządzania treścią (CMS)

Jeszcze na etapie planowania publikacji nowej witryny wielu wydawców zastanawia się, czy warto skorzystać z systemu zarządzania treścią, a jeśli odpowiedź brzmi tak, to który z nich będzie przystępny z perspektywy SEO.

Sprawą absolutnie najwyższej wagi jest ustalenie, czy system CMS jest konieczny dla powodzenia projektu. Diagram przepływu z Rysunek 6-44 pozwoli Ci ustalić odpowiedź na to pytanie.

Z powodu dostępności łatwych w modyfikacji, darmowych platform, takich jak Drupal (http://drupal.org/), Joomla (http://www.joomla.org/), WordPress (http://wordpress.org/) czy Mambo (http://www.mamboserver.com/), niewielu wydawców publikuje serwisy pozbawione systemu CMS, nawet jeśli nie jest on wymagany.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required