Problemy z systemami zarządzania treścią (CMS)

Jeszcze na etapie planowania publikacji nowej witryny wielu wydawców zastanawia się, czy warto skorzystać z systemu zarządzania treścią, a jeśli odpowiedź brzmi tak, to który z nich będzie przystępny z perspektywy SEO.

Sprawą absolutnie najwyższej wagi jest ustalenie, czy system CMS jest konieczny dla powodzenia projektu. Diagram przepływu z Rysunek 6-44 pozwoli Ci ustalić odpowiedź na to pytanie.

Z powodu dostępności łatwych w modyfikacji, darmowych platform, takich jak Drupal (http://drupal.org/), Joomla (http://www.joomla.org/), WordPress (http://wordpress.org/) czy Mambo (http://www.mamboserver.com/), niewielu wydawców publikuje serwisy pozbawione systemu CMS, nawet jeśli nie jest on wymagany.

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.