O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sygnały społecznościowe, które mają bezpośredni wpływ na wyniki wyszukiwania

Wyszukiwarki korzystają z wielu sygnałów społecznościowych. Najważniejszymi z nich są:

  • linki w tweetach,

  • linki na stronach publicznych Facebooka,

  • oznaczenie treści przyciskiem Lubię to i udostępnienie ich (tylko w przypadku wyszukiwarki Bing),

  • linki udostępnione w usłudze Google+,

  • przycisk +1.

Linki w tweetach przypominają linki na stronach

W grudniu 2010 roku redaktor witryny Search Engine Land Danny Sullivan opublikował artykuł (http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389), według którego zarówno Bing, jak i Google potwierdziły, że linki wewnątrz tweetów są uznawane za sygnał linkowy. Rysunek 8-2 przedstawia przykłady linków zawartych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required