O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Optymalizacja wyszukiwania produktów

Usługa Google Product Search jest jedną z mniej popularnych wyszukiwarek Google (według danych statystycznych uzyskanych z Experian Hitwise, przedstawionych na początku tego rozdziału). Choć nie wszystkie jej funkcje są aktualnie dostępne w Polsce, można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości znalezienie się w niej na wysokiej pozycji rankingowej będzie ważne dla każdego sprzedawcy detalicznego. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż wyniki z tej usługi pojawiają się czasem na stronie wynikowej w formie wyróżnionych wpisów (widocznych wraz z dziesięcioma tradycyjnymi linkami w wynikach wyszukiwania). Wpisy ten mogą pojawić się w dowolnym obszarze strony — u góry, na środku i na dole. Rysunek 9-9 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required