O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przenoszenie treści — podstawy

Przenoszenie treści polega na zmianie adresu statycznego URL, np. z http://www.nazwadomeny.com/stronaA.html na http://www.nazwadomeny.com/produkty/stronaA.html. Jednym z celów pobocznych przy przenosinach adresu jest przygotowanie mechanizmu, który przeniesie użytkowników próbujących się dostać na stary adres (/stronaA.html) na nowy (/produkty/stronaA.html). Dodatkowo każde przeniesienie treści spowoduje zatrzymanie przesyłania mocy linków dla starego adresu, chyba że zaimplementujesz przekierowanie 301 (świadczące o przeniesieniu treści na stałe). Istnieją więc dwa ważne powody, aby przenieść swoje treści z uwagą — mało doświadczeni lub działający w pośpiechu webmasterzy i zespoły często o nich zapominają.

W Rozdział 6 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required