O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK A

PythonAnywhere

Czy planujesz użycie PythonAnywhere podczas lektury książki? W tym dodatku znajdziesz kilka podpowiedzi i wskazówek, jak zapewnić działanie całości. Skoncentrujemy się przede wszystkim na testach Selenium/Firefox, działaniu serwera testowego i zrzutach ekranu.

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, załóż konto w PythonAnywhere. Na potrzeby książki w zupełności wystarczy to bezpłatne.

Sesje Firefox Selenium przy użyciu Xvfb

Warto pamiętać, że PythonAnywhere to środowisko działające wyłącznie w konsoli, a więc nie oferuje ekranu, na którym można wyświetlić okno przeglądarki internetowej Firefox. Jednak bardzo łatwo można utworzyć ekran wirtualny.

W rozdziale 1., gdy tworzyliśmy nasz pierwszy test, okazało się, że nie wszystko ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required