DODATEK A

PythonAnywhere

Czy planujesz użycie PythonAnywhere podczas lektury książki? W tym dodatku znajdziesz kilka podpowiedzi i wskazówek, jak zapewnić działanie całości. Skoncentrujemy się przede wszystkim na testach Selenium/Firefox, działaniu serwera testowego i zrzutach ekranu.

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, załóż konto w PythonAnywhere. Na potrzeby książki w zupełności wystarczy to bezpłatne.

Sesje Firefox Selenium przy użyciu Xvfb

Warto pamiętać, że PythonAnywhere to środowisko działające wyłącznie w konsoli, a więc nie oferuje ekranu, na którym można wyświetlić okno przeglądarki internetowej Firefox. Jednak bardzo łatwo można utworzyć ekran wirtualny.

W rozdziale 1., gdy tworzyliśmy nasz pierwszy test, okazało się, że nie wszystko ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.