Dodatek B. Plik jbchroot.c

W dodatku zamieszczono pełny kod źródłowy znajdujący się w pliku jbchroot.c, który szczegółowo zaprezentowaliśmy w Rozdział 6. Jest to kod programu chroot systemu OpenBSD, przeniesiony do systemów Linux i Solaris. Kod jest udostępniany wraz z dołączoną licencją BSD oprogramowania open source i może być bez ograniczeń rozprowadzany. Kod z przykładu B.1 można też pobrać pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/tomcat.zip.

Przykład B-1. Plik jbchroot.c

/*   $OpenBSD: chroot.c,v 1.7 2002/10/29 23:12:06 millert Exp $    */
/*   $NetBSD: chroot.c,v 1.11 2001/04/06 02:34:04 lukem Exp $    */

/*
 * Prawa autorskie (c) 1988, 1993
 *   Władze Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 *
 * Redystrybucja i wykorzystanie w postaci ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.