Przedmowa

Fenomen uczenia maszynowego

W 2006 roku Geoffrey Hinton i in. opublikowali artykuł[1] objaśniający mechanizm uczenia głębokiej sieci neuronowej zdolnej do rozpoznawania odręcznie zapisywanych znaków z niespotykaną dotąd precyzją (>98%). Technika ta została nazwana uczeniem głębokim (ang. deep learning). W tamtych czasach panowało powszechne przekonanie o niemożności uczenia głębokich sieci neuronowych[2] i większość badaczy porzuciła tę koncepcję już w latach dziewięćdziesiątych. Wspomniany artykuł ponownie wzniecił zainteresowanie w społeczności naukowej i już krótki czas po jego upowszechnieniu pojawiło się wiele nowych publikacji udowadniających, że uczenie głębokie jest nie tylko możliwe, lecz także pozwala na niesamowite osiągnięcia ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.