Rozdział 1. Krajobraz uczenia maszynowego

Większość osób, słysząc o uczeniu maszynowym, wyobraża sobie robota: jedni myślą o posłusznym kamerdynerze, inni o zabójczym terminatorze. Zjawisko to jednak nie stanowi futurystycznej fantazji, lecz jest już elementem współczesnego świata. W rzeczywistości istnieje już od dziesiątek lat w pewnych wyspecjalizowanych zastosowaniach, takich jak techniki optycznego rozpoznawania znaków (ang. Optical Character Recognition — OCR). Jednak techniki uczenia maszynowego trafiły pod strzechy, poprawiając komfort życia milionów osób, dopiero w latach dziewięćdziesiątych — w postaci filtrów spamu. Niekoniecznie przypominają one Skynet[1], ale pod względem technicznym są klasyfikowane jako aplikacje wykorzystujące ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.