O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Notacja alternatywna

Inwestowanie w diagramy UML jest prawie zawsze zaletą. W poprzednich wersjach języka UML diagramy sekwencji były uważane za najtrudniejsze do zarządzania w przypadku modelowania złożonych interakcji. Chociaż pod tym względem diagramy czasowe nie odbiorą im pierwszeństwa, to jednak ich zwykła notacja przedstawiona dotychczas w tym rozdziale nie może być prawidłowo zastosowana do modelowania dużej liczby różnych stanów.

Podpowiedź

Niektóre z różnych problemów związanych z diagramami sekwencji zostały rozwiązane dzięki dołączeniu do języka UML 2.0 ich fragmentów opisanych w Rozdział 7.

Drugi diagram jest trudniejszy do odczytania, ponieważ szczegółowe informacje zaczynają się już wzajemnie przesłaniać

Rysunek 9-15. Drugi diagram jest trudniejszy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required