O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pierwszy posmak UML-a

Zanim przejdziemy do omawiania różnych rodzajów diagramów, które tworzą język UML, należy zapoznać się z dwoma elementami notacji UML używanymi w modelu — notatkami oraz stereotypami.

Notatki

Notatki pozwalają dodać kolejne komentarze, które nie zostały uchwycone na diagramach. Można w nich umieścić wszystko, cokolwiek się chce, a co dodatkowo wyjaśnia znaczenie diagramu. Analogicznie do sposobu, w jaki używa się komentarzy do kodu. Notatki obrazowane są za pomocą prostokąta z zagiętym jednym rogiem. Jego przykład został przedstawiony na Rysunek 1-8.

Notatka w UML

Rysunek 1-8. Notatka w UML

Notatki mogą być umieszczane na diagramie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required