Związki pomiędzy klasami

Klasy nie istnieją w próżni, przeciwnie — współpracują ze sobą razem przy użyciu różnego rodzaju związków. Związki pomiędzy klasami mają różną siłę oddziaływania, co przedstawia Rysunek 5-1.

UML oferuje pięć różnych rodzajów związków pomiędzy klasami

Rysunek 5-1. UML oferuje pięć różnych rodzajów związków pomiędzy klasami

Siła tego typu związku zależy od tego, w jaki sposób będące w nim klasy bezpośrednio zależą od siebie nawzajem. Dwie klasy związane ze sobą w dużym stopniu nazywane są mocno związanymi (ang. tightly coupledprzyp. tłum.). W przypadku takich klas bardzo prawdopodobne jest, że zmiana jednej z nich wpłynie na drugą. Mocne związanie jest zazwyczaj (lecz nie zawsze) ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.