O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Związki pomiędzy klasami

Klasy nie istnieją w próżni, przeciwnie — współpracują ze sobą razem przy użyciu różnego rodzaju związków. Związki pomiędzy klasami mają różną siłę oddziaływania, co przedstawia Rysunek 5-1.

UML oferuje pięć różnych rodzajów związków pomiędzy klasami

Rysunek 5-1. UML oferuje pięć różnych rodzajów związków pomiędzy klasami

Siła tego typu związku zależy od tego, w jaki sposób będące w nim klasy bezpośrednio zależą od siebie nawzajem. Dwie klasy związane ze sobą w dużym stopniu nazywane są mocno związanymi (ang. tightly coupledprzyp. tłum.). W przypadku takich klas bardzo prawdopodobne jest, że zmiana jednej z nich wpłynie na drugą. Mocne związanie jest zazwyczaj (lecz nie zawsze) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required