Facebook: przedstaw się online

Zaczęło się od całkiem prostej aplikacji — rozszerzonej wersji klasycznego albumu ze zdjęciami, jaki niektóre uniwersytety rozdają nowym studentom — a rozrosło się do dużo bogatszego zestawu narzędzi. Rysunek 3-10 pokazuje typowy profil, a Rysunek 3-11 interfejs do edycji tego profilu. Użytkownicy mogą zamieścić wiele informacji bez konieczności opanowania złożonego interfejsu.

Profil w Facebooku

Rysunek 3-10. Profil w Facebooku

Facebook (jak większość portali społecznościowych) umożliwia również użytkownikom komunikację ze swoimi znajomymi, jak widać na Rysunek 3-12.

Początkowy wzrost Facebooka

Szybki wzrost bazy użytkowników ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.