Flickr i wspólna wartość użytkowników

Serwis Flickr, pokazany na Rysunek 1-1, można nazwać wizytówką Web 2.0. Daje on użytkownikom możliwość łatwego udostępniania zdjęć, począwszy od prostego zestawu zdjęć pokazanego na Rysunek 1-2.

Użytkownicy Flickr, którym wystarcza domyślny tryb publikowania zdjęć, nie muszą robić nic więcej, by umieszczać swoje zdjęcia. Mogą wgrywać zdjęcia, dodawać opisy i komentarze (metadane) dla własnej wygody, a inni ludzie mogą to natychmiast zobaczyć. Jeśli użytkownik chce zobaczyć zdjęcia umieszczone ostatnio przez swoich przyjaciół, może po prostu odwiedzić ich stronę Flickr. Te zdjęcia mogą być też lepiej uporządkowane (Rysunek 1-3) oraz zaprezentowane jako pokaz slajdów (Rysunek 1-4).

To oczywiście tylko początek. ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.