Zalety i wady dodatniego sprzężenia zwrotnego

Dodatnie sprzężenie zwrotne łatwo pomylić z gwałtownym wzrostem, dlatego że dzięki pozytywnym efektom sieciowym sukces sam się napędza — mocne się umacnia, a słabe staje się jeszcze słabsze. Dodatnie sprzężenie zwrotne wzmacnia korzystne cykle — gdy mocne się umacnia. Tak samo szybko jednak dodatnie sprzężenie zwrotne może wzmocnić ruch w przeciwnym kierunku, niekorzystny cykl, w którym słaby zostaje osłabiony. Rysunek 2-4 przedstawia tę koncepcję.

Korzystne i niekorzystne cykle wywoływane przez efekty sieciowe

Rysunek 2-4. Korzystne i niekorzystne cykle wywoływane przez efekty sieciowe

Gdy dwie lub więcej firm walczy o udział w rynku, gdzie występuje silne dodatnie ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.