Rozdział 10. Formatowanie dat i godzin .NET

Łańcuchy formatowania dat i godzin przekształcają obiekty Date Time w jeden z kilku standardowych formatów wymienionych w Tabela 10-1.

Tabela 10-1. Standardowe łańcuchy formatowania dat i godzin

Specyfikator formatu (nazwa)

Opis

Przykład

d (krótka data)

Krótki format daty.

PS > "{0:d}" -f [DateTime] "4567-01-23"
4567-01-23

D (długa data)

Długi format daty.

PS > "{0:D}" -f [DateTime] "4567-01-23"
23 stycznia 4567

f (długa data-krótka godzina)

Łączy długi format daty z krótkim formatem godziny.

PS > "{0:f}" -f [DateTime] "4567-01-23"
23 stycznia 4567 00:00

F (długa data-długa godzina)

Łączy długi format daty z długim formatem godziny.

PS > "{0:F}" -f [DateTime] "4567-01-23"
23 stycznia 4567 00:00:00

g (ogólna data-krótka ...

Get Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.