Zasady lokalne

Przyjrzymy się teraz dokładniej dwóm rodzajom zasad grupy: zasadom lokalnym i zasadom domeny. Choć zasady lokalne nie dają takich możliwości jak zasady domeny, pozostają cennym narzędziem narzucania standardu konfiguracji komputerów. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w konfigurowaniu zabezpieczeń. Korzystając z konsoli Szablony zabezpieczeń, możemy przygotować dostosowane do roli komputera szablony, których ustawienia obejmują większość parametrów związanych z ochroną systemów. Dodatkowo, konsola Konfiguracja i analiza zabezpieczeń (opisywana w Rozdział 7.) pozwala utworzyć bazę danych ról i zasad dla komputerów organizacji.

W tym podrozdziale skoncentrujemy się na zasadach zabezpieczeń lokalnych i wykorzystaniu szablonów ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.