Zasady lokalne

Przyjrzymy się teraz dokładniej dwóm rodzajom zasad grupy: zasadom lokalnym i zasadom domeny. Choć zasady lokalne nie dają takich możliwości jak zasady domeny, pozostają cennym narzędziem narzucania standardu konfiguracji komputerów. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w konfigurowaniu zabezpieczeń. Korzystając z konsoli Szablony zabezpieczeń, możemy przygotować dostosowane do roli komputera szablony, których ustawienia obejmują większość parametrów związanych z ochroną systemów. Dodatkowo, konsola Konfiguracja i analiza zabezpieczeń (opisywana w Rozdział 7.) pozwala utworzyć bazę danych ról i zasad dla komputerów organizacji.

W tym podrozdziale skoncentrujemy się na zasadach zabezpieczeń lokalnych i wykorzystaniu szablonów ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.