Windows Vista: Leksykon kieszonkowy

Wstęp

Zadaniem tego podręcznego przewodnika jest dostarczenie Czytelnikowi w krótkiej i zwięzłej formie najistotniejszych i najczęściej poszukiwanych przez użytkowników informacji na temat systemu Windows Vista. Rozmiary tej niewielkiej książki są odpowiednie, aby mogła się zmieścić w Twojej kieszeni lub torbie na laptop, nie przeszkadza jej to jednak w pomieszczeniu setek przydatnych wskazówek, skrótów oraz sztuczek, które znacznie ułatwiają korzystanie ze środowiska Windows Vista.

Mniej doświadczeni użytkownicy systemu Windows Vista powinni rozpocząć lekturę przewodnika od krótkiego przeglądu podstawowych zagadnień, który znajduje się w Rozdział 1. Jeżeli jednak uczysz się szybko i masz już pewne doświadczenie ...

Get Windows Vista. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.