Rozdział 11. Wstawianie do dokumentu grafiki, filmów i dźwięku

Robiąca wrażenie grafika pozwoli Ci przyciągnąć uwagę czytelnika i utrwali w jego pamięci myśl, którą miałeś do przekazania. Wykres lub diagram przekaże zawiłą myśl dużo lepiej niż słowa. Nawet w dokumentach zawierających tylko tekst element graficzny, jak cytat czy inicjał, może zwrócić większą uwagę czytelnika na Twój tekst.

Word jak zwykle jest gotów Ci pomóc. Dzięki niemu możesz ozdobić swój dokument zdjęciami, rysunkami, wykresami, klipartami i wprowadzoną w wersji 2007 grafiką, SmartArt, która łączy w sobie przekaz tekstowy i proste kształty. (Ramka ze W trosce o szybkość: Terminologia graficzna zawiera pełne podsumowanie rodzajów grafiki, jakie pojawiają się w edytorze). Word ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.