O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

eBay

Ocena w skali YSlow dla pokazanej na Rysunek 17-10 strony eBay (http://www.ebay.com) jest bliska B. Po przeprowadzeniu niewielkich modyfikacji pod względem wydajności strona mogłaby działać bardzo dobrze. Główne problemy dotyczą stosowania Rozdział 3., Rozdział 5., Rozdział 11. oraz Rozdział 15.

Rozdział 3. Wykonywanie mniejszej liczby żądań HTTP

Strona eBay zawiera dziesięć skryptów oraz trzy arkusze stylów. Prosta poprawka mogłaby umożliwić użycie opisanej w Rozdział 3. techniki łączenia. Cztery skrypty są wczytywane na początku, a trzy na końcu strony. Powinny zostać połączone w jeden skrypt ładowany na początku i jeden na końcu, co zredukowałoby liczbę żądań HTTP z dziesięciu do pięciu. Trzy arkusze stylów również są wczytywane niemal ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required