Złota reguła wydajności

Fenomen poświęcania jedynie 10 – 20% czasu udzielania odpowiedzi na pobieranie dokumentu HTML nie dotyczy tylko strony głównej Yahoo!. Ta wartość sprawdza się również w przypadku pozostałych sprawdzanych stron Yahoo! (poza Yahoo! Search z powodu wielu małych elementów strony). Co więcej, podobne wartości dotyczą także większości witryn internetowych. W Tabela 1-1 przedstawiono dane dotyczące dziesięciu witryn amerykańskich, pobrane z witryny http://www.alexa.com. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie witryny poza AOL pochodzą z listy dziesięciu najczęściej wyświetlanych witryn w USA. Witryna http://craigslist.org również znajdowała się w Top 10, ale jej strony zawierają małą liczbę obrazków (bądź w ogóle), skryptów i arkuszy ...

Get Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.