O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.13. Wybieranie minimalnego lub maksymalnego z powtórzeń

Problem

Dopasuj parę znaczników <p> i </p> języka XHTML wraz z tekstem znajdującym się pomiędzy tymi znacznikami. Tekst pomiędzy znacznikami może obejmować inne znaczniki XHTML-a.

Rozwiązanie

  • <p>.*?</p>

    • Opcje wyrażenia regularnego: Dopasowywanie podziału wiersza do kropki

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

Wszystkie kwantyfikatory opisane w „2.12. Powtarzanie fragmentu wyrażenia regularnego określoną liczbę razy”zachłanne (ang. greedy), co oznacza, że próbują powtarzać dopasowania możliwie często i że rezygnują dopiero wtedy, gdy są zmuszone dopasować pozostałe elementy danego wyrażenia regularnego.

Takie rozwiązanie może utrudnić dopasowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required