O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.21. Umieszczanie fragmentu wyrażenia regularnego w tekście docelowym operacji wyszukiwania i zastępowania

Problem

Dopasuj dowolną ciągłą sekwencję dziewięciu cyfr, na przykład 123456789. Przekonwertuj tę sekwencję na odpowiednio sformatowany, czytelny numer telefonu, na przykład (12) 3456-789.

Rozwiązanie

Wyrażenie regularne

 • \b(\d{2})(\d{3})(\d{4})\b

  • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

  • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Tekst docelowy

 • ($1)•$2-$3

  • Odmiany zastępowania tekstu: .NET, Java, JavaScript, PHP, Perl

 • (${1})•${2}-${3}

  • Odmiany zastępowania tekstu: .NET, PHP, Perl

 • (\1)•\2-\3

  • Odmiany zastępowania tekstu: PHP, Python, Ruby

Analiza

Zastępowanie z wykorzystaniem grup przechwytujących

W „2.10. Ponowne dopasowanie już ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required