Życie jest grą

Z występowania w telewizji płynie jeden praktyczny wniosek: każde nasze zachowanie to gra. Zawsze gdy otwieramy usta, aby powiedzieć coś do innej osoby, zachowujemy się inaczej, niż gdy jesteśmy sami. Przyznanie się do tego nie oznacza jednak, że zachowujemy się fałszywie. Wręcz przeciwnie, uczciwie przyznajemy, co robimy. Jesteśmy istotami społecznymi, więc zachowujemy się różnie, aby dobrze adaptować się do różnych sytuacji społecznych. Oto przykład: przypomnij sobie jakiś dowcip lub anegdotę[35], a następnie wyobraź sobie, że opowiadasz ją trzy razy:

  1. Swojemu najlepszemu przyjacielowi w domu.

  2. Pięciu znajomym w czasie obiadu w restauracji.

  3. Dwudziestu kolegom z pracy w sali konferencyjnej.

W każdej z tych sytuacji grasz, aby ...

Get Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.