Rozdział 3. Narzędzia zwinności

W tym rozdziale przedstawimy pokrótce oprogramowanie wybrane do stosowania w implementacji. Jest to zestaw zoptymalizowany pod kątem zapowiadanego procesu. Przed końcem lektury rozdziału będziemy już zbierać, składować, przetwarzać, publikować i dekorować dane. Nasz zestaw oprogramowania pozwala to wszystko zrobić dosłownie jednej osobie. Materiału będzie dużo, ale nie trzeba się obawiać: oprogramowanie będzie przecież stale używane w Rozdział 5. do Rozdział 9., więc zdążymy się z nim oswoić; teraz chodzi jedynie o przyswojenie podstaw.

Zaczniemy od instrukcji uruchomienia całego zestawu lokalnie, czyli na naszym własnym komputerze. W następnym rozdziale, za pośrednictwem usług Amazon Web Services (AWS), nauczymy ...

Get Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.