O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Narzędzia zwinności

W tym rozdziale przedstawimy pokrótce oprogramowanie wybrane do stosowania w implementacji. Jest to zestaw zoptymalizowany pod kątem zapowiadanego procesu. Przed końcem lektury rozdziału będziemy już zbierać, składować, przetwarzać, publikować i dekorować dane. Nasz zestaw oprogramowania pozwala to wszystko zrobić dosłownie jednej osobie. Materiału będzie dużo, ale nie trzeba się obawiać: oprogramowanie będzie przecież stale używane w Rozdział 5. do Rozdział 9., więc zdążymy się z nim oswoić; teraz chodzi jedynie o przyswojenie podstaw.

Zaczniemy od instrukcji uruchomienia całego zestawu lokalnie, czyli na naszym własnym komputerze. W następnym rozdziale, za pośrednictwem usług Amazon Web Services (AWS), nauczymy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required