O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Zbieranie i wyświetlanie rekordów

W tym rozdziale, odpowiadającym pierwszemu sprintowi, wejdziemy na pierwszy poziom piramidy wartości danych (Rysunek 5-1). Zmontujemy (połączymy) poszczególne części naszego potoku przetwarzania danych, od surowych danych wejściowych do danych widocznych na ekranach użytkowników. Dzięki temu pojedynczy programiści będą w stanie publikować surowe rekordy danych w aplikacji WWW. W ramach tego zadania uruchomimy też naszą aplikację na bazie prawdziwych danych, tym samym wprowadzając ją w obszar rzeczywistych i praktycznych potrzeb użytkowników docelowych.

Poziom 1. — wyświetlanie prostych rekordów

Rysunek 5-1. Poziom 1. — wyświetlanie prostych rekordów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required