Planowanie iteracji

Zatrzymujemy się w określonych, niezmiennych odstępach czasu i porównujemy rzeczywistość z planami.

Iteracje to „bicie serca” w projektach z wykorzystaniem XP. Na początku iteracji opowieści płyną do zespołu, a jego członkowie wybierają najbardziej wartościowe opowieści z planu wydania. W trakcie iteracji zadaniem grupy jest tchnąć życie w zaplanowane historie. Pod koniec iteracji zespół „wypompowuje” działające, przetestowane oprogramowanie na potrzeby każdej opowieści i jest gotów do ponownego rozpoczęcia cyklu.

Iteracje to ważny mechanizm zabezpieczający. Co tydzień zespół zatrzymuje się, patrzy na to, co osiągnął, i przedstawia swe dokonania udziałowcom. Dzięki ...

Get Agile Development. Filozofia programowania zwinnego now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.