O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Planowanie iteracji

Zatrzymujemy się w określonych, niezmiennych odstępach czasu i porównujemy rzeczywistość z planami.

Iteracje to „bicie serca” w projektach z wykorzystaniem XP. Na początku iteracji opowieści płyną do zespołu, a jego członkowie wybierają najbardziej wartościowe opowieści z planu wydania. W trakcie iteracji zadaniem grupy jest tchnąć życie w zaplanowane historie. Pod koniec iteracji zespół „wypompowuje” działające, przetestowane oprogramowanie na potrzeby każdej opowieści i jest gotów do ponownego rozpoczęcia cyklu.

Iteracje to ważny mechanizm zabezpieczający. Co tydzień zespół zatrzymuje się, patrzy na to, co osiągnął, i przedstawia swe dokonania udziałowcom. Dzięki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required