O'Reilly logo

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego by Chromatic, James Shore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Testy klienta

Poprawnie implementujemy skomplikowane zagadnienia z dziedziny.

Klienci mają specjalistyczną wiedzę, wiedzę z dziedziny, której nie posiadają programiści. Jest ona niezbędna do przygotowania niektórych fragmentów aplikacji, nazywanych przez programistów regułami z dziedziny. Trzeba upewnić się, że programiści wystarczająco dobrze rozumieją reguły z dziedziny, aby mogli prawidłowo wbudować je w kod aplikacji. Testy klienta pomagają klientom przekazać ich wiedzę.

Nie należy się obawiać. Nie jest to tak skomplikowane, jak może się wydawać. Testy klienta to tak naprawdę proste przykłady. Programiści przekształcają je na automatyczne testy, których ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required