O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Jeszcze jedna przykładowa propozycja

W Dodatek A przedstawiliśmy zbiór wytycznych i pytań przydatnych do oceny propozycji z zakresu nauki o danych. W Rozdział 13. znalazły się przykładowa propozycja dla przykładu z kampanią dotyczącą migracji klientów („Przykładowa propozycja eksploracji danych”) oraz krytyka jej słabych stron („Błędy w propozycji Big Red”).

Problem odpływu abonentów firmy telekomunikacyjnej był przykładem dyżurnym w całej książce. Poniżej przedstawiamy drugą przykładową propozycję, również opartą na problemie odpływu abonentów, oraz jej krytykę.

Scenariusz i propozycja

Zdobyłeś doskonałą pracę w firmie Green Giant Consulting (GGC), zarządzasz zespołem analityków, który stawia pierwsze kroki w dziedzinie nauki o danych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required