Lista zakupów: Eksperymenty od 6 do 11

Podobnie jak w przypadku poprzedniej listy zakupów, powinieneś odwiedzić wiele sklepów internetowych, aby sprawdzić ceny i dostępność danych części lub urządzeń. Producenci bardzo rzadko zgadzają się na bezpośrednią sprzedaż małej części towaru. Kompletną listę adresów internetowych firm wspominanych w książce znajdziesz w Dodatek A.

Urządzenia

  • Zasilacz uniwersalny, o zakresie napięć od 3 do 12 V i prądzie 1 A (1000 mA). Patrz Rysunek 2-1. ZS3-12V/1A (dostępny w www.tme.eu) lub zasilacz o numerze katalogowym 11569 (dostępny w sklepie www.centrumelektroniki.pl). Dużo zasilaczy tego typu znaleźć można również na http://www.allegro.pl.

    Rysunek 2-1. Zasilacze tego typu mogą dostarczać napięć różnej wartości, z zakresu ...

Get Elektronika. Od praktyki do teorii now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.