O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Importowanie plików mediów

Jak mogłeś zobaczyć w Rozdział 2. i Rozdział 5., Flash udostępnia bardzo wiele narzędzi, za których pomocą możesz tworzyć ciekawe prace. Jeśli jednak masz już kilka interesujących logo lub obrazów tła utworzonych w innym programie (np. w Adobe Illustrator lub w osieroconym Macromedia Freehand), nie będziesz musiał rysować ich ponownie we Flashu. Wystarczy, że przeniesiesz je do programu, czyli zaimportujesz. Kiedy już to zrobisz, będziesz mógł z nimi pracować niemal tak łatwo, jak z obrazami utworzonymi bezpośrednio na stole montażowym. Możesz także dodać do animacji klipy dźwiękowe, klipy wideo oraz zeskanowane fotografie.

W tym rozdziale przedstawimy Ci różne typy plików mediów, z którymi możesz pracować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required