O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Muzyka i wideo

Spośród trzech funkcji iPhone’a — telefonu, internetu i iPoda — być może najbardziej udana jest ta trzecia. Bądź co bądź, tylko ona nie wymaga pośrednictwa operatora komórkowego i jego sieci. Działa nawet w samolocie i w metrze. I to właśnie ona zapewnia najdłuższy czas pracy na zasilaniu bateryjnym (prawie 24 godziny odtwarzania muzyki, a na iPhonie 3GS 30 godzin).

W tym rozdziale zakładam, że przesłałeś już do swojego iPoda jakąś muzykę lub wideo, jak opisano w Rozdział 14.

Aby wejść do krainy iPoda, stuknij przycisk Początek, a następnie pomarańczową ikonę iPod w prawym dolnym rogu ekranu (Rysunek 5-1).

Ikona iPoda
Rysunek 5-1. Ikona ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required