O'Reilly logo

iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Synchronizowanie iPhone’a

Jeśli się nad tym zastanowić, iPhone to urządzenie bardzo podobne do PalmPilota — kieszonkowy magazyn danych, w którym możesz nosić podzbiór najważniejszych informacji z „dużego” komputera Macintosh lub PC. W przypadku iPhone’a są to zdjęcia, muzyka, filmy, kalendarze, książka adresowa, ustawienia poczty e-mail, dzwonki i zakładki WWW.

Przenoszenie danych między iPhone’em a komputerem nazywamy synchronizacją. Jak się niebawem przekonasz, synchronizacja jest czasem jedno-, a czasem dwukierunkowa.

W tym rozdziale opiszę synchronizowanie iPhone’a przez kabel USB (synchronizacja bezprzewodowa jest zarezerwowana dla użytkowników MobileMe oraz Microsoft Exchange i opisana w Rozdział 15. i Rozdział 16.).

Synchronizacja ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required