Rozdział 14. Synchronizowanie iPhone’a

Jeśli się nad tym zastanowić, iPhone to urządzenie bardzo podobne do PalmPilota — kieszonkowy magazyn danych, w którym możesz nosić podzbiór najważniejszych informacji z „dużego” komputera Macintosh lub PC. W przypadku iPhone’a są to zdjęcia, muzyka, filmy, kalendarze, książka adresowa, ustawienia poczty e-mail, dzwonki i zakładki WWW.

Przenoszenie danych między iPhone’em a komputerem nazywamy synchronizacją. Jak się niebawem przekonasz, synchronizacja jest czasem jedno-, a czasem dwukierunkowa.

W tym rozdziale opiszę synchronizowanie iPhone’a przez kabel USB (synchronizacja bezprzewodowa jest zarezerwowana dla użytkowników MobileMe oraz Microsoft Exchange i opisana w Rozdział 15. i Rozdział 16.).

Synchronizacja ...

Get iPhone 3GS. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.