O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Zaawansowane operacje plikowe wejścia i wyjścia

W Rozdział 2. przeanalizowano funkcje systemowe dotyczące przeprowadzania podstawowych operacji wejścia i wyjścia w systemie Linux. Funkcje te tworzą nie tylko podstawy operacji plikowych wejścia i wyjścia, ale również są fundamentem, na którym oparta jest właściwie cała komunikacja w Linuksie. W Rozdział 3. wyjaśniono, w jaki sposób buforowanie w przestrzeni użytkownika zastępuje funkcje systemowe, przeznaczone dla wykonywania podstawowych operacji wejścia i wyjścia, a także przeanalizowano specyficzne rozwiązanie buforowania w przestrzeni użytkownika, jakim jest biblioteka typowych operacji wejścia i wyjścia dla języka C. W tym rozdziale zostaną poddane analizie bardziej zaawansowane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required