Dodatek B. Uzyskiwanie pomocy

Użytkowanie programu MS Project 2007 może stać się okazją do pierwszego zetknięcia się z koncepcjami zarządzania projektami, takimi jak ścieżka krytyczna („Wyświetlanie ścieżki krytycznej w programie MS Project 2007”) i struktura podziału pracy („Podział pracy”). Dla takich osób program jest podwójnym wyzwaniem — muszą nauczyć się, co robią polecenia i opcje programu, a także co można z nimi zrobić. Użytkownikiem może też być ekspert w zarządzaniu projektami, który potrzebuje jedynie dowiedzieć się, jak wykorzystać funkcje programu do osiągnięcia swoich celów. Dla takich osób nauka korzystania z programu jest ćwiczeniem technicznym — które menu trzeba najpierw rozwinąć, których przycisków nie należy klikać i jak poradzić ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.